niedziela, 8 marca 2009

"Czarna księga kobiet"


"Czarna księga kobiet" to zbiór artykułów, raportów, świadectw międzynarodowego zespołu autorek/autorów na temat sytuacji kobiet. To pierwsza publikacja ukazująca tak szeroki przekrój problemów związanych z sytuacją kobiet we współczesnym świecie. Podzielona jest na części odpowiadające hasłom deklaracji ONZ z 1993 roku, poświęconej eliminacji przemocy wobec kobiet: Bezpieczeństwo, Nietykalność osobista, Wolność, Godność, Równość.

W wielu krajach Azji, Afryki, Ameryki Południowej, ale także Europy kobiety doświadczają przemocy i poniżenia, padają ofiarą okrutnych tradycji, bezwzględnego rynku i antykobiecych ideologii, zasilają szeregi współczesnych niewolników. Odmawia się im podstawowych praw: do bezpieczeństwa, godności, decydowania o własnym ciele i własnym losie.
Artykuły dotyczą takich tematów, jak honorowe zabójstwa, gwałt jako narzędzie wojny, selektywna aborcja, rytualne okaleczanie, gwałty małżeńskie i przemoc domowa, prawo do opieki lekarskiej i do aborcji, ochrona przed AIDS, wymuszone małżeństwa, prostytucja i handel kobietami, turystyka seksualna i współczesne niewolnictwo, dyskryminacja kobiet homoseksualnych, nierówny dostęp do edukacji i nierówności na rynku pracy. Raportom towarzyszą najważniejsze międzynarodowe postanowienia dotyczące praw kobiet.

Polskie wydanie "Czarnej księgi kobiet" uzupełniono o teksty poświęcone sytuacji kobiet w Polsce.

Wydana we Francji w 2006 roku "Le livre noir de la condition des femmes" to wstrząsający raport ponad 40 autorek i autorów o sytuacji kobiet na świecie i pierwsza tego rodzaju publikacja w Polsce. "Czarna księga kobiet" z pewnością stanie się ważnym głosem w debacie na temat praw kobiet. Jak pisze we wstępie Sandrine Treiner: "Ta książka nie jest listą skarg, ale wręcz przeciwnie: wyrazem determinacji."

Brak komentarzy: